Przejdź do treści

Profilaktyka

W ramach działań profilaktycznych CeWSA PK będzie dążyć do zwiększenia świadomości członków Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych, tj. wszelkich niepożądanych i szkodliwych działań, czy zaniechań, które mogą wystąpić w wyniku dyskryminacji, molestowania lub mobbingu członka tej społeczności lub skierowanych przeciwko niemu. W ten sposób będzie wpływać na zmniejszenie ryzyka występowania takich zachowań w relacjach międzyludzkich na PK, by tworzyć środowisko przyjazne pracy i nauce całej Społeczności Akademickiej PK. Tym samym umożliwi lepsze zrozumienie fizycznych i psychologicznych skutków niewłaściwego traktowania osób trzecich lub przez osoby trzecie. Działania profilaktyczne będą polegać na odpowiedniej edukacji członków Społeczności Akademickiej PK w formie szkoleń świadomościowych, e-kursów, webinarów specjalistycznych i materiałów informacyjnych podawanych na stronie CeWSA PK.