Profilaktyka

W ramach działań profilaktycznych CeWSA PK będzie dążyć do zwiększenia świadomości członków Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych, tj. wszelkich niepożądanych i szkodliwych działań, czy zaniechań, które mogą wystąpić w wyniku dyskryminacji, molestowania lub mobbingu członka tej społeczności lub skierowanych przeciwko niemu. W ten sposób będzie wpływać na zmniejszenie ryzyka występowania takich zachowań w relacjach międzyludzkich na PK, by tworzyć środowisko przyjazne pracy i nauce całej Społeczności Akademickiej PK. Tym samym umożliwi lepsze zrozumienie fizycznych i psychologicznych skutków niewłaściwego traktowania osób trzecich lub przez osoby trzecie. Działania profilaktyczne będą polegać na odpowiedniej edukacji członków Społeczności Akademickiej PK w formie szkoleń świadomościowych, e-kursów, webinarów specjalistycznych i materiałów informacyjnych podawanych na stronie CeWSA PK.

dyskryminacja

molestowanie

mobbing

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony