Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK
(CeWSA PK)

Czujesz, że twoje prawa są łamane? Zgłoś się do nas!

PROFILAKTYKA

POMOC

WSPARCIE

Czym się zajmujemy?

Szeroko pojętą profilaktyką, tj. zwiększeniem świadomości Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację (tj. szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne)

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat profilaktyki zaglądnij na tutaj, m.in:

Kompleksowym rozpatrywaniem spraw dotyczących niewłaściwego traktowania członków Społeczności Akademickiej PK, zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez Społeczność Akademicką PK, prowadzącym do ich wyjaśnienia

Zgłoś sprawę:

Zapewnieniem dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku dyskryminacji czy molestowania poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych

Sprawdź kalendarz możliwych terminów i umów się na spotkanie ze specjalistami Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK

Kalendarz Wydarzeń

22/06/2023

Szkolenia z komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy (NVC)

W dniach 21 i 22 czerwca 2023 odbyły się 6h warsztaty z komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy, w których uczestniczyła Kadra Zarządzająca Politechniki Krakowskiej. Zajęcia poprowadziła Pani Karolina Szot – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, trener/szkoleniowiec w OPTIMA Gdańsk.

25/05/2023

Złap oddech złap równowagę – wydarzenie relaksacyjne na PK

W dniu 25 maja 2023 odbyło się wydarzenie relaksacyjne pt. ZŁAP ODDECH, ZŁAP RÓWNOWAGĘ, organizowane przez CeWSA PK. Celem wydarzenia była promocja zdrowia psychicznego, a głównie zapoznanie się z prostymi technikami przywracania równowagi psychicznej w sytuacjach stresogennych.

10/05/2023

Warsztaty on-line dla pracowników PK z zakresu Porozumienia bez Przemocy

W dniach 26 kwietnia i 10 maja 2023 przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty on-line z zakresu Porozumienia bez Przemocy, które zyskały dużą sympatię uczestników. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach 15-os.

12/04/2023

Warsztaty dla studentów pt. Harmonijny rozwój w stronę sensu

We współpracy z Krakowskim Instytutem Logoterapii w dniu 12 kwietnia 2023 odbyły się pierwsze stacjonarne warsztaty z zakresu logoterapii dla studentów PK. Zajęcia poprowadzili psycholodzy i psychoterapeuci z KIL.

14/03/2023

13-19 marca 2023 Tydzień Mózgu wydarzenie online

Zaproszenie członków Społeczności Akademickiej PK do wzięcia udziału w wydarzeniu online pod hasłem Zakamarki Mózgu… jak sprawić, aby nasz mózg pracował lepiej w obszarach zdrowia, uczenia się, kariery czy biznesu. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Instytutu Nenckiego, wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na..Read More

15/02/2023

Kalendarz szkoleń świadomościowych nt. dyskryminacji, molestowania i mobbingu w 2023 roku

Zgodnie z kalendarzem CeWSA PK szkolenia z zakresu występowania niepożądanych zjawisk, tj. dyskryminacji, molestowania i mobbingu w roku 2023 zostały zaplanowane na luty, marzec i wrzesień.

25/01/2023

Prezentacja CeWSA PK na Senacie PK

Na pierwszym w nowym roku spotkaniu Senatu PK CeWSA PK zaprezentowała swoją 8-miesięczną działalność, wskazując cztery obszary do wspólnej pracy, tj.: PSYCHIKA, KOMUNIKACJA, WARTOŚCI i ORGANIZACJA PRACY. Zwróciła uwagę, że to, na ile zdrową i przyjazną przestrzeń do nauki i pracy uda się zbudować, zależeć będzie od wspólnych wysiłków całej Społeczności Akademickiej..Read More

15/12/2022

Przeszkolenie członków Komisji Antymobbingowej PK

W ramach szkolenia zorganizowanego przez firmę Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” przeszkoleni zostali członkowie aktualnej Komisji Antymobbingowej PK w zakresie mobbingu w pracy, dyskryminacji i naruszeniu dóbr osobistych. Wszyscy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.

19/10/2022

Powołanie Komisji Antymobbingowej w stałym składzie

Zarządzenie Rektora PK nr 81 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej oraz Zarządzenie Rektora PK nr 96 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej

17/10/2022

Opracowanie Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej WPA_D i Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej WPA_M dla PK

Zarządzenie Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej