Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK
(CeWSA PK)

Czujesz, że twoje prawa są łamane? Zgłoś się do nas!

PROFILAKTYKA

POMOC

WSPARCIE

Czym się zajmujemy?

Szeroko pojętą profilaktyką, tj. zwiększeniem świadomości Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację (tj. szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne)

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat profilaktyki zaglądnij na tutaj, m.in:

Kompleksowym rozpatrywaniem spraw dotyczących niewłaściwego traktowania członków Społeczności Akademickiej PK, zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez Społeczność Akademicką PK, prowadzącym do ich wyjaśnienia

Zapoznaj się z procedurami WPA_M i WPA_D oraz informacją jak zgłosić sprawę do CeWSA PK (załączniki do WPA)

Zapewnieniem dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku dyskryminacji czy molestowania poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych

Sprawdź kalendarz możliwych terminów i umów się na spotkanie ze specjalistami Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK

Kalendarz Wydarzeń

14/03/2023

13-19 marca 2023 Tydzień Mózgu wydarzenie online

Zaproszenie członków Społeczności Akademickiej PK do wzięcia udziału w wydarzeniu online pod hasłem Zakamarki Mózgu… jak sprawić, aby nasz mózg pracował lepiej w obszarach zdrowia, uczenia się, kariery czy biznesu. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Instytutu Nenckiego, wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na..Read More

15/02/2023

Kalendarz szkoleń świadomościowych nt. dyskryminacji, molestowania i mobbingu w 2023 roku

Zgodnie z kalendarzem CeWSA PK szkolenia z zakresu występowania niepożądanych zjawisk, tj. dyskryminacji, molestowania i mobbingu w roku 2023 zostały zaplanowane na luty, marzec i wrzesień.

25/01/2023

Prezentacja CeWSA PK na Senacie PK

Na pierwszym w nowym roku spotkaniu Senatu PK CeWSA PK zaprezentowała swoją 8-miesięczną działalność, wskazując cztery obszary do wspólnej pracy, tj.: PSYCHIKA, KOMUNIKACJA, WARTOŚCI i ORGANIZACJA PRACY. Zwróciła uwagę, że to, na ile zdrową i przyjazną przestrzeń do nauki i pracy uda się zbudować, zależeć będzie od wspólnych wysiłków całej Społeczności Akademickiej..Read More

15/12/2022

Przeszkolenie członków Komisji Antymobbingowej PK

W ramach szkolenia zorganizowanego przez firmę Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” przeszkoleni zostali członkowie aktualnej Komisji Antymobbingowej PK w zakresie mobbingu w pracy, dyskryminacji i naruszeniu dóbr osobistych. Wszyscy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.

19/10/2022

Powołanie Komisji Antymobbingowej w stałym składzie

Zarządzenie Rektora PK nr 81 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej oraz Zarządzenie Rektora PK nr 96 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej

17/10/2022

Opracowanie Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej WPA_D i Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej WPA_M dla PK

Zarządzenie Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

18/09/2022

Utworzenie strony internetowej CeWSA PK

Nowa strona internetowa CeWSA PK jest przestrzenią zwiększania świadomości członków Społeczności Akademickiej PK w zakresie niewłaściwego traktowania innych osób, tj. dyskryminacji, molestowania i mobbingu, a także podejmowania działań zapobiegających przejawom takiego traktowania oraz wspierania członków Społeczności Akademickiej PK, poszkodowanych wskutek takiego zachowania.

06/06/2022

Przeprowadzenie szkoleń świadomościowych nt. dyskryminacji, molestowania i mobbingu

W ramach szkoleń świadomościowych dla pracowników i doktorantów PK, zorganizowanych w terminach czerwiec, listopad i grudzień 2022 przeszkolonych zostało 182 osoby.

09/05/2022

Powołanie CeWSA PK

Zarządzenie Rektora PK nr 39 z 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym PK