Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK
(CeWSA PK)

Czujesz, że twoje prawa są łamane? Zgłoś się do nas!

PROFILAKTYKA

POMOC

WSPARCIE

Czym się zajmujemy?

Szeroko pojętą profilaktyką, tj. zwiększeniem świadomości Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację (tj. szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne)

Kompleksowym rozpatrywaniem spraw dotyczących niewłaściwego traktowania członków Społeczności Akademickiej PK, zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez Społeczność Akademicką PK, prowadzącym do ich wyjaśnienia

Zapewnieniem dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku dyskryminacji czy molestowania poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych

Kalendarz Wydarzeń

2022

Powołanie Komisji Antymobbingowej w stałym 11-os. składzie

2022

Przeprowadzenie szkoleń świadomościowych nt. dyskryminacji, molestowania i mobbingu

2022

Opracowanie Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej WPA_D i Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej WPA_M dla PK

2022

Powołanie CeWSA PK