Molestowanie

Czym jest molestowanie?

Molestowanie to przejaw dyskryminacji, niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (art. 18(3a) K.P.). Pod terminem pracownik należy rozumieć każdego członka Społeczności Akademickiej PK. Przejawem molestowania może być uporczywe nękanie (stalking). 

Stalking to uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, wzbudzanie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia w istotny sposób naruszając jej prywatność (art. 190a. § 1 K.K.).

Czym jest molestowanie?

Przykłady zachowań wskazujących na molestowanie

Co mogę zrobić, gdy mam poczucie molestowania?

Gdzie mogę zgłosić sprawę?

9 działań zapobiegających molestowaniu

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony