Przejdź do treści

Aktualności

Procedury WPA wprowadzone na PK

Dwie nowe procedury, tj. Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna (WPA_D) oraz Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA_M), Zarządzeniem Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022, zostały wprowadzone w życie i obowiązują już wszystkich członków Społeczności Akademickiej na Politechnice Krakowskiej. Określają zasady przeciwdziałania… Czytaj dalej »Procedury WPA wprowadzone na PK

spotkanie w sieci ASBiR

Spotkanie w Sieci ASBiR

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości po raz kolejny, w dniu 20 września 2022 roku, zorganizowała spotkanie on-line dla osób, pełniących na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich. CeWSA PK po raz pierwszy wzięła w nim udział w… Czytaj dalej »Spotkanie w Sieci ASBiR

CeWSA PK zaprasza na szkolenie: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE  ̶  dodatkowe terminy szkoleń

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem i liczne sugestie odnośnie przedpołudniowych terminów szkoleń Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) zaprasza wszystkich Pracowników oraz Doktorantów Politechniki Krakowskiej na dwa dodatkowe terminy szkoleń online nt. zagrożeń psychospołecznych pt. DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE  ̶  czym są i… Czytaj dalej »CeWSA PK zaprasza na szkolenie: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE  ̶  dodatkowe terminy szkoleń

Konferencja Doświadczenia, Praktyki i Wyzwania Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zaprosiła przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesu na konferencję pt. DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI I WYZWANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2022.  W czasie konferencji… Czytaj dalej »Konferencja Doświadczenia, Praktyki i Wyzwania Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Szkolenie

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) zaprasza wszystkich Pracowników oraz Doktorantów Politechniki Krakowskiej na szkolenie online nt. zagrożeń psychospołecznych pt. DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE ̶ czym są i jak im przeciwdziałać. Szkolenie poprowadzi Pani Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i… Czytaj dalej »Szkolenie