ABC współpracy jednostek pomocowych na PK

O społeczeństwie idącym w kierunku „osobowości chwiejnej emocjonalnie” na warsztatach z komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy mówiła psycholog kliniczny i psychoterapeutka systemowa Pani Karolina Szot, prowadząca warsztaty dla Kadry Zarządzającej na PK w dniach 21 i 22 czerwca 2023. To impuls do tego, by już teraz podjąć stosowne działania w celu zwiększenia świadomości całej Społeczności Akademickiej PK w zakresie rzeczywistych zagrożeń psychospołecznych, z jakimi możemy się spotkać w pracy i na zajęciach dydaktycznych.

Z inicjatywy CeWSA PK w dniu 28 czerwca 2023 odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech jednostek pomocowych na PK, tj. APKPiP, BOzN i CeWSA PK. Celem spotkania było podjęcie dyskusji nad systemowym podejściem do szeroko pojętej pomocy skierowanej do członków Społeczności Akademickiej PK w zakresie wypracowania wspólnego planu działań tak, by w ostateczności był on bardziej efektywny i umocowany na współpracy wszystkich trzech jednostek. Stąd planowane jest wdrożenie stosownych procedur, szkoleń tematycznych i innych form pomocy, nad którymi podjęto już wspólną pracę.

O efektach wspólnej pracy będziemy informować na bieżąco.