CeWSA PK na Senacie PK

W środę 25 stycznia 2023 r. w Sali senackiej, na pierwszym w tym roku kalendarzowym posiedzeniu Senatu PK, CeWSA PK miała możliwość zaprezentowania swojej 8-miesięcznej działalności. Przypomniała, że jest zespołem ludzi, którym leży na sercu przyjazne i zdrowe środowisko do nauki i pracy, poprzez wpływanie na budowanie i zwiększanie ŚWIADOMOŚCI całej Społeczności Akademickiej PK na temat zagrożeń psychospołecznych.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że to, na ile zdrową i przyjazną przestrzeń do nauki i pracy uda się zbudować, zależeć będzie od wspólnych wysiłków całej Społeczności Akademickiej PK. Tym samym CeWSA PK wskazała cztery obszary do wspólnej pracy, tj.:

PSYCHIKA… czyli kontakt z własnymi emocjami potrzebami, by umieć je wyrażać w adaptacyjny sposób

KOMUNIKACJA… czyli, czy mieć rację, czy lepiej budować relację z drugim człowiekiem, a także czy słuchać się wzajemnie, czy jednak lepiej chcieć się usłyszeć

WARTOŚCI… czyli widzieć w drugim człowieku przede wszystkim człowieka, bo nie musimy się lubić, ale powinniśmy się szanować zgodnie z zapisem w Kodeksie Etycznym PK cyt. godność – wewnętrzna właściwość człowieka, stanowiąca jego niezbywalne dobro, będąca wartością nadrzędną, do której powinny odnosić się inne zjawiska społeczne. Wszelkie działania, interakcje międzyludzkie na Politechnice Krakowskiej w żaden sposób nie mogą naruszać godności pracowników i studentów, ani też osób spoza PK

ORGANIZACJA PRACY… czyli budowanie zdrowej atmosfery, która sprzyja efektywnej pracy, a współpraca bardziej się opłaci niż jakakolwiek niezdrowa rywalizacja

CeWSA PK zaprasza do korzystania ze swojej oferty dotyczącej szkoleń i wydarzeń, a także zachęca do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań czy potrzeb.

Info również w SIP