Życzliwość – to styl bycia

Słowo życzliwość kojarzy się głównie z byciem miłym w stosunku do drugiej osoby. Takie rozumienie tego pojęcia zawęża jednak mocno jego znaczenie. Życzliwość to coś więcej niż jednorazowe zachowanie, gdy mamy dobry humor. To postawa ludzi dojrzałych, która po wypracowaniu jej w sobie poprzez własną decyzję i własny wybór, stała się ich naturalnym stylem bycia w codzienności.

Życzliwość jest jedną z cech moralnych. Charakteryzuje ludzi, którzy pragną dobra innych, a także cieszą się ich sukcesami. Wyrażana jest poprzez słowa i czyny, ale także w postawie do drugiego człowieka – w drobnych gestach, serdeczności, czy bezinteresownej pomocy. Uzewnętrznia przyjazne usposobienie ludzi w stosunku do siebie poprzez ciepły i spokojny ton głosu i odpowiednie miłe słowa. Sposób, w jaki zwracamy się do drugiej osoby, czy o niej mówimy podczas jej (nie)obecności ma wielkie znaczenie. Zdradza bowiem nasz stosunek do drugiego człowieka, nadając mu często kategorię tzw. wroga lub przyjaciela.

Utrzymujemy się z tego, co dostajemy,
ale żyjemy z tego, co dajemy. 

Winston Churchill

Co ciekawe, życzliwość należy do dóbr powszechnie dostępnych, a jednak wciąż jest dobrem deficytowym, coraz rzadziej praktykowanym. Bycie przyjaznym i taktownym nie jest zbyt popularne, jak mogłoby się nam wydawać. Dlaczego jednym przychodzi to łatwiej, a innym trudniej? Może to wynikać z rodzinnych historii, jakie mamy za sobą, głównie z dzieciństwa. Osoby, które miały szczęście zaznać w życiu ciepła i miłości, z życzliwością nie będą miały problemu. Będzie to dla nich naturalna postawa. Natomiast osoby, które doświadczyły w tej mierze niedostatku, będą musiały się jej nauczyć, by lepiej funkcjonować w swoim środowisku.

Czułość i życzliwość nie są oznakami słabości i rozpaczy, ale przejawami siły i stanowczości
Kahlil Gibran

Dobra wiadomość jest taka, że wszystko, co w życiu wybieramy realizuje się poprzez naszą świadomą decyzję. Z życzliwością jest podobnie. Każdy z nas samodzielnie decyduje, jaką postawę w życiu chce prezentować… jakie przekonanie będzie dla niego wspierające… może właśnie to, że warto być dobrym człowiekiem i w drugiej osobie w pracy, domu czy na ulicy widzieć przede wszystkim człowieka?

Dlaczego więc bycie życzliwym człowiekiem jest tak trudnym wyborem? Głównie dlatego, że wymaga od nas pewnej wewnętrznej dyscypliny, poznania i stania na straży wartości, jakimi kierujemy się w życiu nawet w najmniejszej sprawie. Po drugie, być może sami siebie traktujemy z małą życzliwością. Łatwiej siebie krytykować, oceniać czy osądzać zamiast spokojnie ocenić zaistniałą sytuację, biorąc za nią pełną odpowiedzialność, by w konsekwencji wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Jeśli zadbamy o życzliwość w stosunku do siebie, to będziemy w stanie okazać ją również innym. Trudno bowiem dać drugiemu to, czego samemu się nie posiada.