Pomoc

W przypadku, gdy członek Społeczności Akademickiej PK zostanie poszkodowany w wyniku niepożądanego zachowania lub działania innej osoby, skierowanego pod swoim adresem, może zgłosić pisemne zgłoszenie bezpośrednio do CeWSA PK. Zgłoszenie może być złożone za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw StudentaRzecznika Praw Doktoranta oraz indywidualnie przez każdego członka Społeczności Akademickiej PK. Na mocy pełnomocnictwa Rektora PK, CeWSA PK zapewni kompleksowe rozpatrzenie otrzymanego zgłoszenia aż do wyjaśnienia sprawy.

Tryb postępowania i formę składania zgłoszenia do CEWSA PK regulują dwa odrębne przepisy, tj. Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D oraz Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa WPA_M, które z dniem 14 października 2022 zostały wprowadzone na Politechnice Krakowskiej i obowiązują wszystkich członków Społeczności Akademickiej PK.

Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D
Wewnętrzna polityka Antymobbingowa WPA_M
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony