Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa WPA_M

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa WPA_M w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78 Rektora PK z dnia 14 października 2022 r. Ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu lub mającym znamiona mobbingu w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz tryb postępowania w przypadku zaistnienia takiego zjawiska.Podstawę Polityki stanowi art. 94(3) § 1 Kodeksu Pracy (K.P.) (Dz.U. z 2020 poz. 1320, z późn. zm.), Kodeks Etyczny PK oraz § 95 ust. 4 Regulaminu Pracy PK.

Polityka ma na celu określenie zasad reagowania w sytuacji zaistnienia mobbingu, a także w trosce o dobro pracowników reagowania we wczesnych etapach pojawienia się tego zjawiska w miejscu pracy oraz podejmowania działań profilaktycznych, aby mu zapobiegać.

Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią WPA_M, a podpisane przez niego oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią (załącznik nr 1 WPA_M), dołącza się do jego akt osobowych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony