Przejdź do treści

Wsparcie

W przypadku, gdy stan fizyczny lub psychiczny członka Społeczności Akademickiej PK ulegnie pogorszeniu w wyniku wystąpienia niepożądanego zachowania lub działania (tj. dyskryminacji, molestowania lub mobbingu), CeWSA PK zapewni dostęp osobie poszkodowanej do wsparcia psychologicznego.

Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK działa przy Centrum Psychologii i Pedagogiki PK.

Jego zadaniem jest udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego wszystkim członkom Społeczności Akademickiej PK. W swojej ofercie ma również spotkania w grupach, których celem jest m.in. wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych. 

APKPP PK udziela porad bezpłatnie. W razie potrzeby skontaktuj się ze specjalistami Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK. W tym celu zapoznaj się z informacjami i kalendarzem możliwych terminów spotkań na stronie APKPP PK.

APKPP nie świadczy usług interwencyjnych, terapeutycznych, diagnostycznych ani psychoterapeutycznych.

Zawartość przełącznika