Przejdź do treści

Wsparcie

W przypadku, gdy stan fizyczny lub psychiczny członka Społeczności Akademickiej PK ulegnie pogorszeniu w wyniku wystąpienia niepożądanego zachowania lub działania (tj. dyskryminacji, molestowania lub mobbingu), CeWSA PK zapewni dostęp osobie poszkodowanej do wsparcia psychologicznego, którego udzielą specjaliści Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub specjaliści z jednostek zewnętrznych.