„Krakowskie śniadanie w sieci” – przepis na bezpieczny uniwersytet

W dniu 26.05.2022 r, w Klubie Profesora AGH, po raz kolejny odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) uczelni krakowskich, którym na sercu leży dobro i bezpieczeństwo własnego środowiska akademickiego. Spotkanie było odpowiedzią na potrzeby, pojawiające się na krakowskich uczelniach, związane z doświadczaniem trudnych sytuacji. Odbyło się w lokalnym gronie stworzonej, przez przedstawicieli uczelni, sieci. Udział w nim wzięli przedstawiciele AGH, UJ, UP, UR i w tym roku po raz pierwszy PK przyjęła zaproszenie od Rzecznik Praw Studenckich AGH Pani Agnieszki Zatyka-Szlachcic oraz Dyrektor Centrum Spraw Studenckich Pani Anny Klimczyk.

Na śniadaniu, obecnych, przywitał Prorektor AGH ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko. Przy porannej kawie rozmawialiśmy o tym, jaką drogę trzeba było przejść na naszych uczelniach, by stworzyć odpowiednie struktury, działy, czy funkcje, zapewniające bezpieczeństwo środowiska akademickiego, a także, jakie gremia przyczyniły się do ich powstania. Dzieliliśmy się również własnymi doświadczeniami na tematy związane ze wsparciem, jakiego uczelnie udzielają wszelkim naszym działaniom w zakresie tworzenia bezpiecznego środowiska akademickiego. Wspólnie zgodziliśmy się z opinią, że wsparcie władz jest dla nas w tym zakresie bardzo ważne. Ze strony przedstawicieli uczelni, bardziej zaawansowanych w swoich działaniach, padła sugestia, by utworzyć Radę Uczelni na poziomie całego kraju. Można by się do niej odwołać w sytuacji, gdy zawiodą wszystkie wewnętrzne działania na własnej uczelni.

Mamy nadzieję, że to śniadanie zapoczątkowało cykliczne spotkania w sieci i stanie się już dobrą praktyką spotkań na kolejne lata.