CeWSA PK zaprasza na szkolenie: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE  ̶  dodatkowe terminy szkoleń

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem i liczne sugestie odnośnie przedpołudniowych terminów szkoleń Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) zaprasza wszystkich Pracowników oraz Doktorantów Politechniki Krakowskiej na dwa dodatkowe terminy szkoleń online nt. zagrożeń psychospołecznych pt. DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE  ̶  czym są i jak im przeciwdziałać:

1. 13.06.2022  godz. 10:00 -11:30
2. 14.06.2022  godz. 10:00 -11:30

Szkolenie prowadzi Pani Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK, mgr Beata Romek (CPiP).