dr Justyna Małkuch-Świtalska

Rzecznik Akademicki i Mediator

Doktor nauk historycznych (Université de Lorraine, Francja)

Moją specjalizacją naukową jest rzeźba przełomu średniowiecza i renesansu we wschodniej Francji. Studiowałam na Uniwersytach Łódzkim i Jagiellońskim, a następnie na Université Aix-Marseille I oraz Université de Lorraine, gdzie ukończyłam szkołę doktorską i rozpoczęłam pracę naukową.

Kwalifikację mediatora uzyskałam w Ośrodku Mediacji Mediatorzy.pl, jestem także członkinią Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) oraz absolwentką kursów organizowanych w ramach europejskiego projektu „Gender Equity Academy”.

Od ponad 15 lat współpracuję z naukowcami różnych dziedzin, wspierając ich w aktywności międzynarodowej i rozwoju zawodowym. Jestem założycielką i prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”, działającego w Polsce od 2011 r. Od 2016 roku prowadzę też działalność własną, w ramach której organizuję Kurs Trenerów Nauki oraz prowadzę szkolenia dla sektora nauki i technologii, w Polsce i za granicą.

Międzynarodowy aspekt mojej pracy umożliwił mi także rozwinięcie aktywności eksperckiej. Od 2014 r. jestem ewaluatorem oraz ekspertem monitorującym Komisji Europejskiej – oceniam wnioski grantowe i monitoruję realizację projektów finansowanych przez Agencję Wykonawczą ds. Badań. Kładę szczególny nacisk na prawidłowe wdrażanie procedur rekrutacyjnych, tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz projektowanie programów szkoleniowych dla doktorantów i doktorów. Jestem także jurorem brytyjskiej edycji konkursu popularyzatorskiego „Three Minute Thesis” 3MT® organizowanego przez Vitae pod patronatem Taylor & Francis.

Codzienne funkcjonowanie środowiska akademickiego jest mi bliskie jako naukowcowi, obserwuję je też i poznaję z perspektywy prezesa organizacji pozarządowej skupiającej badaczy. W ramach pracy rzecznika akademickiego i mediatora pomagam wszystkim członkom społeczności akademickiej w tworzeniu przyjaznej atmosfery na naszej Uczelni: doglądam przestrzegania praw pracowniczych i procedur, wspieram prawidłową i efektywną pracę zespołów badawczych oraz promuję budowanie właściwych relacji między naukowcami różniącymi się m.in. pod względem płci, narodowości, wieku czy etapu kariery.

Zdobytym doświadczeniem zawodowym podzieliłam się pisząc podręcznik pn.: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce”. Wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN książka dotyczy procesów zarządczych w instytucjach i zespołach badawczych. Znaczna część podręcznika poświęcona jest zasadom dobrej komunikacji oraz budowaniu współpracy między doświadczonymi naukowcami i ich „podopiecznymi”, ze szczególnym uwzględnieniem relacji doktorant-promotor. Spostrzeżeniami na temat środowiska akademickiego, rozwoju kompetencji i budowaniu karier naukowych dzielę się także na stronie www.trenernauki.pl .

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony