Spotkanie w Sieci ASBiR

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości po raz kolejny, w dniu 20 września 2022 roku, zorganizowała spotkanie on-line dla osób, pełniących na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich. CeWSA PK po raz pierwszy wzięła w nim udział w niedługim czasie po przystąpieniu do tej organizacji, która ma charakter nieformalny. Powstała głównie po to, by jej członkowie mogli służyć sobie wzajemnym wsparciem w pełnieniu swoich funkcji na własnych uczelniach.

Spotkanie było poświęcone działalności całej ogólnopolskiej sieci w odniesieniu do praktyk i doświadczeń zarówno polskich jak i europejskich kolegów m.in. z Niemiec i Hiszpanii, zaproszonych na to spotkanie. Inicjatywa ASBiR jest dobrą okazją do cyklicznej pracy warsztatowej i bliższego poznania się osób działających w temacie równości i bezpieczeństwa na różnych uczelniach wyższych.

Więcej na temat ASBiR na stronie: Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości