Mapa mobbingu na uczelniach – wypełnij ankietę

Po raz drugi Fundacja Science Watch Polska przygotowuje raport na temat zjawiska mobbingu na polskich uczelniach. Inicjatorzy przedsięwzięcia opracowali ankietę, której celem jest aktualizacja danych z 2019 roku, kiedy powstała pierwsza inicjatywa utworzenia takiej ogólnopolskiej mapy mobbingu.

Poprzednią ankietę wypełniło 1196 osób, głównie pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych (98,91%). Większość z nich stanowiły kobiety (746), a największą grupę respondentów reprezentowały osoby w wieku od 41 do 50 lat (43,81%). Najliczniejszą grupę stanowili adiunkci (579) i profesorowie nadzwyczajni (192). Wyniki ankiet ujawniły, że problem mobbingu w szkołach wyższych w Polsce jest poważny i występuje dość powszechnie. Dotknął prawie 2/3 respondentów ze strony swoich przełożonych i w ponad 35% – ze strony współpracowników. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że w jednostce zatrudnienia panuje atmosfera nękania i zastraszania ze strony przełożonych. Cały raport dostępny jest pod linkiem linkiem.

Tegoroczna anonimowa ankieta dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Science Watch Polska. Zawiera 12 pytań i jedno dodatkowe, nieobowiązkowe, dotyczące osoby, która zdaniem ankietowanego, jest mobberem w jego jednostce. Zdaniem dr Joanny Gruba, prezesa Fundacji Science Watch Polska, jeśli jedno nazwisko powtórzy się wielokrotnie, to będzie to sygnał do podjęcia interwencji.

Ankietę można wypełniać do końca września 2022 roku. Na bazie jej wyników powstanie mapa, opracowana w formie graficznej rozkładu uczelni, by sprawdzić, w których z nich zjawisko mobbingu jest najbardziej nasilone.

źródło: Forum Akademickie Powstaje mapa mobbingu na uczelniach – Forum Akademickie