Mapa mobbingu – ankieta przedłużona do końca października 2022

Już 1028 osób oddało swój głos w anonimowej ankiecie na temat mobbingu na polskich uczelniach. Tym samym dostarczyły nowych danych, które posłużą do opracowania MAPY MOBBINGU w formie graficznej, by jak najlepiej pokazać rozkład uczelni w Polsce, na których zjawisko mobbingu jest szczególnie nasilone.

Ankieta skierowana jest do Nauczycieli Akademickich, Pracowników Administracyjnych i Technicznych. Czas na wypełnienie ankiety został przedłużony przez Fundację Science Watch Polska do końca października 2022 roku.

Wypełniając ankietę na temat mobbingu na swojej uczelni, dajesz swój wyraźny sprzeciw wszelkim praktykom przemocowym, które niszczą człowieka, jego godność, potencjał twórczy i naukowy.

!!! Wypełnij ankietę !!!

Jak informuje Fundacja, ankieta zawiera 12 pytań dotyczących zjawiska mobbingu, a ostatnie, 13 nieobowiązkowe pytanie zawiera pole do wpisania imienia i nazwiska osoby, która zdaniem ankietowanego jest mobberem w danej jednostce. W przypadku, gdy nazwisko powtórzy się wielokrotnie, będzie to sygnał dla Fundacji do podjęcia interwencji.

W przypadku dodatkowych pytań można się kontaktować z Fundacją poprzez adres: info@sciencewatch.pl.