Konferencja Doświadczenia, Praktyki i Wyzwania Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zaprosiła przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesu na konferencję pt. DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI I WYZWANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2022. 

W czasie konferencji poruszone zostały zagadnienia:

– doświadczeń uczelni wdrażających Deklarację SOU w praktyce


– korzyści ze współpracy pomiędzy nauką a biznesem

– dokonań Grupy roboczej ds. SOU

– przystąpienia kolejnych uczelni do Deklaracji SOU.

Wydarzenie transmitowane było na kanale YT:  (link) oraz FB (link). 

W ramach prac grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni opracowane zostały Katalogi dobrych praktyk  za lata 2019, 2020 i 2021, w których zebrano łącznie 450 dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.

Katalogi dobrych praktyk:

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

Zgodnie z Regulaminem, §3 ust. 1 pkt. 8, zadaniem CeWSA PK jest inicjowanie akcji i działań wspierających dobre praktyki w zakresie relacji społecznych wśród społeczności akademickiej PK, w tym działań związanych z wdrażaniem deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, głównie w zakresie Zasady 3. Upowszechnianie idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.