Komisja Antymobbingowa w stałym składzie na PK

Z inicjatywy CeWSA PK i Zarządzeniem Rektora PK nr 81 w dniu 19 października 2022 r. powstała Komisja Antymobbingowa (KA) w stałym 11-osobowym składzie. Członkowie KA są przedstawicielami różnych jednostek wydziałowych, pozawydziałowych i administracyjnych, działających w Politechnice Krakowskiej.

KA to opiniotwórcze i doradcze ciało kolegialne powołane przez Rektora PK na 4-letnią kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia roku następującego po roku rozpoczęcia kadencji Rektora PK. Jej zadaniem jest ustalenie zasadności skarg o mobbing zgłaszanych do CeWSA PK, a także wydanie rekomendacji dla Rektora PK jako pracodawcy.

Do rozpatrywania spraw o mobbing zgłaszanych do CeWSA PK wskazywane będą odpowiednie Składy opiniujące KA (SO KA), tj. niezależna grupa osób wybrana spośród członków KA. Składy KA ustalane będą w zależności od występowania potencjalnych konfliktów interesów i aktualnej dostępności członków KA.