Przejdź do treści

W ramach szkolenia zorganizowanego przez firmę Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” przeszkoleni zostali członkowie aktualnej Komisji Antymobbingowej PK w zakresie mobbingu w pracy, dyskryminacji i naruszeniu dóbr osobistych. Wszyscy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.