Przejdź do treści

Zgodnie z kalendarzem CeWSA PK szkolenia z zakresu występowania niepożądanych zjawisk, tj. dyskryminacji, molestowania i mobbingu w roku 2023 zostały zaplanowane na luty, marzec i wrzesień.