Przejdź do treści

DR INŻ. ALEKSANDRA CIASTOŃ-CIULKIN

dr inż. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki transportu
Rzecznik Dyscyplinarny Studentów i Doktorantów PK
e-mail: aciaston-ciulkin@pk.edu.pl

Jestem pracownikiem Katedry Systemów Transportowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Prowadzę wiele różnych zajęć na kierunku Transport, a poza pracą dydaktyczną zajmuję się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem transportu, w szczególności wspieraniem rozwoju publicznego transportu zbiorowego.  

W swojej pracy staram się być blisko studentów, wychodzę naprzeciw ich oczekiwaniom i pomagam im rozwiązywać różne problemy. Potwierdzeniem zaufania, jakim mnie studenci darzą, jest wyróżnienie najlepszego dydaktyka/wykładowcy na kierunku Transport, jakie otrzymuję od studentów corocznie od 2019 roku.  

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Rzecznik Dyscyplinarny ds. 
Studentów i Doktorantów