Przejdź do treści
DR HAB. INŻ.

Kazimierz Butelski, Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, wykłada na  uniwersytetach na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w obu Amerykach, specjalizujący się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, autor książek o architekturze współczesnej min. Chile i Libanu, historii modernizmu w Gdyni Katowicach i Krakowie,  druga kadencję pełni na PK funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich, jest także przedsiębiorcą,  współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski, autor wielu zrealizowanych i nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych projektów architektonicznych, w Izbie Architektów RP członek Krajowej Rady Izby Architektów i Delegat na Zjazd Krajowy, poprzednio Sędzia, Sekretarz i Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Koordynator Komisji ds. Kształcenia.

dr hab. inż. arch.
Kazimierz Butelski,
prof. PK

Rzecznik dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich