Przejdź do treści

Poznajmy się

dr inż. Elżbieta Jarosińska (WIŚiE)
Dyrektor CeWSA PK

mgr Beata Romek (CPiP)
Rzecznik ds. Przeciwdziałania
Molestowaniu i Dyskryminacji

dr Justyna Małkuch-Świtalska
Rzecznik Akademicki / Mediator