Przejdź do treści

Nowa strona internetowa CeWSA PK jest przestrzenią zwiększania świadomości członków Społeczności Akademickiej PK w zakresie niewłaściwego traktowania innych osób, tj. dyskryminacji, molestowania i mobbingu, a także podejmowania działań zapobiegających przejawom takiego traktowania oraz wspierania członków Społeczności Akademickiej PK, poszkodowanych wskutek takiego zachowania.