Przejdź do treści

Na pierwszym w nowym roku spotkaniu Senatu PK CeWSA PK zaprezentowała swoją 8-miesięczną działalność, wskazując cztery obszary do wspólnej pracy, tj.: PSYCHIKA, KOMUNIKACJA, WARTOŚCI i ORGANIZACJA PRACY. Zwróciła uwagę, że to, na ile zdrową i przyjazną przestrzeń do nauki i pracy uda się zbudować, zależeć będzie od wspólnych wysiłków całej Społeczności Akademickiej PK.